Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg
Restauratie kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
Geplaatst op: 14 januari 1991

 

Restauratie kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg 

In 1991 werd het 300- jarig bestaan gevierd van de in 1691 gebouwde devotiekapel van O.L. Vrouw van Schilberg in Echt-  Susteren.

Eind 1991 werd een restauratie – commissie gevormd onder voorzitterschap van de heer Frans Stassen. De heer Stassen is sinds 1989 actief bestuurslid van onze Stichting

Onder zijn supervisie werden er in 1992 gedurende acht maanden grondige restauratiewerkzaamheden verricht in nauw overleg met experts van de Rijksmonumentenzorg.
De eikenhouten constructie, het zogenaamde Andreas Kruis ( zeer interessant en zeldzaam) bleef gehandhaafd. Het dak werd vernieuwd en de kapel voorzien van afzuiging. Het interieur werd aangepakt, de schrootjes vervangen door stucwerk Het schilderwerk rond het altaar en het plafond werd vernieuwd.

De restauratie werd opgeleverd in 1993 en de restauratiekosten van het in- en exterieur bedroegen F.140.000
  
De kapel kreeg duidelijk meer uitstraling door het plaatsen van de gele wimpels in 2002. Dit onder het toeziend oog van onze deken A. Raijmaekers.

In 2003 werd het plein rond de kapel opnieuw ingericht. Het plan bevatte de herindeling van de entree van de kapel en het omliggende terrein. Op  14 januari 2004 was de oplevering van dit project.

In 2007 en 2008 was de kapel opnieuw aan een grondige opknapbeurt toe.
Wederom onder regie van Frans met medewerking van de bestuursleden Thei Smeets en
Dré Schlangen werd het voegwerk bijgewerkt en de kapel van een nieuwe verflaag voorzien.

Het interieur kreeg een speciale beurt, een afzuiginstallatie werd geplaatst, de voetvallen opgeknapt en geverfd en de groenvoorzienig heringericht.

De heer Stassen zorgde voor de aankoop van een naast de kapel liggend perceel en droeg samen met Thei Smeets en Dré Schlangen zorg voor bestrating (noodzakelijk voor de plaatsing van de tent), een passende omheining en degelijk hekwerk, evenals de aan bouw van een stenen opbergruimte.

Met medewerking van Thei en Dré werden een aantal vaandels(vlaggen) aangeschaft en schijnwerper verlichting aan de buitenzijde geplaatst.

In 2011 is de gehele toren gerenoveerd.
In april 2016 zijn de kapel en de voetvallen opnieuw geschilderd.

De kapel van Schilberg vormt zoals bekend een begrip voor de inwoners van Echt en verre omgeving.
Zij zoeken daar hun toevlucht bij Maria in tijden van nood en persoonlijk leed en komen er om haar te danken voor gebedsverhoring

De uitstraling van de kapel heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de jaarlijks vele honderden kerkgangers van heinde en verre, zelfs vanuit Duitsland en België
Alleen al tijdens de Octaaf van Schilberg worden gedurende deze periode ca 2500 tot 3000 bezoekers geteld!!!

Foto van alle betrokkenen na de herinrichting in 2003.

Hr.R.Linssen, Hr T. Smeets, Mw. J.Smeets, Kapelaan Müller, Hr A. Schlangen, Mw. J. Stassen- Muyrers,  Hr. F. Stassen, Pastoor R. Kanke,
Mw.  A.Linssen – v.d Laar, Mw. Wulms, Hr. Wulms, Mw. T. Janssen- Bachus, Hr. T.v. Vugt, Mw. Schlangen, Hr. Dircks ( wethouder) Hr. Steskens gemeente, Hr. Schaftenaar ( burgemeester), Hr. Geraets ( wethouder), Hr.Verheesen ( wethouder) en Hr. Göttgens.