Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg
Overlijden Frans Stasssen
Geplaatst op: 17 mei 2024

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons aller vriend en secretaris

Frans Stassen

Hij was jarenlang de drijvende kracht achter de Stichting O.L.Vrouw van Schilberg.
Voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid zijn wij hem veel dank verschuldigd.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Jenny, kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden, die wij heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen.

Echt 5 april 2024

Stichting O.L.Vrouw van Schilberg Echt