Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Viering Octaaf

Op 14 november 1834 verleende paus Gregorius XVI eeuwigdurend een volle aflaat aan allen die, na rouwmoedig gebiecht en gecommuniceerd te hebben, op het feest van Maria Geboorte (8 september) en het daaraan verbonden octaaf, de kapel van Schilberg bezochten. In Echt met alle bijhorende gehuchten kreeg deze Mariaviering wel een hele bijzonder aandacht.

Populair werd deze feestdag “Lès Levrouw” (laatste Mariafeest) genoemd. De feestdag van Maria Geboorte op 8 september werd steevast gevierd als een zondag. In Echt en omgeving waren alle bedrijven, winkels en scholen op deze dag gesloten. ’s Ochtends werd vanuit de omliggende kerken in processie naar de kapel van Schilberg getrokken voor het vieren van de H. Mis en ’s middags werd onder zeer grote belangstelling lof gevierd.

Vanuit de omliggende plaatsen kwamen eveneens veel mensen naar dit feest. De commercie profiteerde van de grote toeloop en een van de vele activiteiten was de zogenaamde Klein Kermis bij de kapel van Schilberg. Doch de tijd stond rondom dit feest niet stil en de laatste jaren is een en andere op een zeer eigentijdse wijze aangepast. De drukbezochte vieringen in het octaaf vinden tegenwoordig plaats in een grote tent die bij de kapel wordt gebouwd. De kapel zelf wordt dagelijks door mensen bezocht die kort naar binnen gaan om er te bidden.

Achter in de kapel bevindt zich een boek, waarbij bezoekers hun intenties kunnen opschrijven. Er blijven reeds twaalf van dergelijke boeken te zijn volgeschreven. Ze worden bewaard in de pastorie van Echt. De intenties lopen uiteen van genezing van kanker tot hulp bij het eindexamen.
In de kapel bevinden zich, als dank voor verkregen gunsten, enkele zogenaamde ex-voto’s, die soms een lichaamsdeel afbeelden waarvoor genezing is gevraagd en verkregen.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Voorlopig programma viering Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg van zaterdag
3 september t/m zondag 11 september 2022

 

Zaterdag 3 september

17.30 uur         Eucharistieviering met medewerking van de  zanggroep Amami

en “Veldeke  Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden

in het dialect.

Zondag 4 september

De reguliere H.Mis in de
Parochie H.Landricus & H. Edith Stein komen te vervallen!!!!

 

9.30 uur           Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen
H. Ambrosius, St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”.

De broederschappen vormen een erehaag en de carnavalsvereniging draagt
het Mariabeeldje van de kapel naar de tent.

10.00 uur       Hoogmis in de tent.
Met medewerking van het herenkoor H. Landricus en
de Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
De harmonie zal 20 minuten vóór 10 uur musiceren in de tent
en vervolgens de H Mis opluisteren.
14.30 uur         Plechtig lof;

Met de Zanggroep Amami

Maandag 5 september

13.30 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier, Angela.

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen met Peter Roufs

19.00 uur         H.Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie H.Judocus, Sint Joost
met medewerking van de fanfare en het Dameskoor St. Joost.

 

Dinsdag 6 september

09.00 uur          H. Mis in de tent komt te vervallen

 

13.30 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek.

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen. met Peter Roufs

19.00 uur          Eucharistieviering in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap
met een eigen priester.
Woensdag 7 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen met Peter Roufs

 

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie OLV Moeder der H.Hoop,
opgeluisterd door de Fanfare St. Paulus Maria Hoop en het gemengd koor
Corde et Animo

 

 

Donderdag 8 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen met Peter Roufs

19.00 uur         Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Koningsbosch, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor en de jeugdharmonie
of het Fluit en Trommelkorps St. Caecilia Koningsbosch

 

Vrijdag 9  september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen met Peter Roufs

19.00 uur         H. Mis ter ere van onze Heilige Zuster Edith Stein,

Hoofdcelebrant Em. Deken W.van Rens
m.m.v. De Gewestelijke Zangvereniging “De Eghtgalm”

 

Zaterdag 10 september

19.00 uur       H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap
met een eigen priester.

 

Zondag 11 september

11.00 uur        Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de Parochie Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, Pey- Echt met medewerking van
het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor Pey
en de fanfare St Joseph Pey.

14.00 uur        Plechtige sluiting met Lof in de tent;

Met medewerking van het parochiekoor Pey.