Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Viering Octaaf

Op 14 november 1834 verleende paus Gregorius XVI eeuwigdurend een volle aflaat aan allen die, na rouwmoedig gebiecht en gecommuniceerd te hebben, op het feest van Maria Geboorte (8 september) en het daaraan verbonden octaaf, de kapel van Schilberg bezochten. In Echt met alle bijhorende gehuchten kreeg deze Mariaviering wel een hele bijzonder aandacht.

Populair werd deze feestdag “Lès Levrouw” (laatste Mariafeest) genoemd. De feestdag van Maria Geboorte op 8 september werd steevast gevierd als een zondag. In Echt en omgeving waren alle bedrijven, winkels en scholen op deze dag gesloten. ’s Ochtends werd vanuit de omliggende kerken in processie naar de kapel van Schilberg getrokken voor het vieren van de H. Mis en ’s middags werd onder zeer grote belangstelling lof gevierd.

Vanuit de omliggende plaatsen kwamen eveneens veel mensen naar dit feest. De commercie profiteerde van de grote toeloop en een van de vele activiteiten was de zogenaamde Klein Kermis bij de kapel van Schilberg. Doch de tijd stond rondom dit feest niet stil en de laatste jaren is een en andere op een zeer eigentijdse wijze aangepast. De drukbezochte vieringen in het octaaf vinden tegenwoordig plaats in een grote tent die bij de kapel wordt gebouwd. De kapel zelf wordt dagelijks door mensen bezocht die kort naar binnen gaan om er te bidden.

Achter in de kapel bevindt zich een boek, waarbij bezoekers hun intenties kunnen opschrijven. Er blijven reeds twaalf van dergelijke boeken te zijn volgeschreven. Ze worden bewaard in de pastorie van Echt. De intenties lopen uiteen van genezing van kanker tot hulp bij het eindexamen.
In de kapel bevinden zich, als dank voor verkregen gunsten, enkele zogenaamde ex-voto’s, die soms een lichaamsdeel afbeelden waarvoor genezing is gevraagd en verkregen.

———————————————————————————————————————————————————————————————

De viering van de Octaaf  van Onze Lieve Vrouw van Schilberg in 2020 is helaas een jaar uitgesteld i.v.m. COVID 19.

Wij hopen u graag in 2021 terug te zien; het octaaf zal dan plaatsvinden van 4 t/m 12 september.

 

Programma viering Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
van zaterdag 7 september t/m zondag 15 september 2019
Het programma wordt dit jaar georganiseerd door ons bestuurslid Mattie Schlangen

Zaterdag 7 september

De reguliere H.Missen in de Parochie H.Landricus & H. Edith Stein komen te vervallen!!!!

19.00 uur         Eucharistieviering met medewerking van het dameskoor H.Landricus
en “Veldeke  Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden
in het dialect.

Zondag 8 september
De reguliere H.Missen in de Parochie H.Landricus & H. Edith Stein komen te vervallen!!!!

9.30 uur           Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen
H. Ambrosius, St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”.
De broederschappen vormen een erehaag en de carnavalsvereniging draagt
het Mariabeeldje van de kapel naar de tent.

10.00 uur         Hoogmis in de tent.
Met medewerking van het herenkoor H. Landricus en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
De harmonie zal 20 minuten vóór 10 uur musiceren in de tent en vervolgens de H Mis opluisteren.

 

14.30 uur         Plechtig lof;
Met medewerking van het Trio AMAMI

Maandag 9 september

13.30 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier, Angela.

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H.Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie H.Judocus, Sint Joost
met medewerking van het Dameskoor St. Joost.

 

Dinsdag 10 september

09.00 uur          H. Mis in de tent voor de vrouwenverenigingen en de senioren
Zang: Dameskoor H. Landricus;
met bijdragen van de Peyer Vrouwenbeweging
en de Vrouwenvereniging Elisabeth St.Joost.

13.30 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek.

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.19.00 uur

19.00 uur        Eucharistieviering in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap.

Woensdag 11 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie OLV Moeder der H.Hoop,
Maria Hoop opgeluisterd door het gemengd zangkoor Corde et Animo

 

 

Donderdag 12 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Koningsbosch, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor en het Fluit en trommelkorps St. Joseph

 

Vrijdag 13 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur        H. Mis ter ere van onze Heilige Zuster Edith Stein,
Hoofdcelebrant Pastoor R. Kanke
m.m.v. De Gewestelijke Zangvereniging “De Eght-galm”

 

Zaterdag 14 september

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap.

 

Zondag 15 september

11.00 uur        Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de Parochie Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, Pey- Echt met medewerking van
het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor Pey en de fanfare St Joseph Pey.

14.30 uur       Plechtige sluiting met Lof in de tent
Met medewerking van het Dameskoor Pey.

15.30 uur      Speciale zanghulde in de tent door de Zangvereniging “Vriendenkoor”

——————————————————————————————————————————-


Programma viering Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg

van zaterdag 1 september t/m zondag 9 september 2018


Zaterdag 1 september

De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen!!!!

19.00 uur          Eucharistieviering met medewerking van het dameskoor H.Landricus

                           en “Veldeke  Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden in 

                          het dialect       


Zondag 2 september

De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen

9.30 uur          Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen H. Ambrosius,

                         St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”.  

                         De broederschappen vormen een erehaag en de carnavalsvereniging draagt het  

                         Mariabeeldje van de kapel naar de tent.

10.00 uur         Hoogmis in de tent.

Met medewerking van het herenkoor H. Landricus en
de Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
De harmonie zal 20 minuten vóór 10 uur musiceren in de tent en vervolgens de H Mis opluisteren.
Ter afsluiting van de H Mis zal eveneens gemusiceerd worden.

 

14.30 uur         Plechtig lof;

                        Zang: Dameskoor H. Landricus.Maandag 3 september

13.30 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier, Angela en
                         m.m.v. Sergio en Ineke.

 

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H.Mis met hoofdcelebrant Kapelaan Amir uit Dieteren
De viering wordt  geheel verzorgd door de Parochie H.Judocus, Sint Joost
met medewerking van het  Dameskoor St. Joost.

 

Dinsdag 4 september

09.00 uur          H. Mis in de tent voor de vrouwenverenigingen en de senioren

                          Zang: Dameskoor H. Landricus;
                          met bijdragen van de Peyer Vrouwenbeweging
                          en de Vrouwenvereniging Elisabeth St.Joost. Alle dames van de voormalige
                          vrouwenverenigingen in Echt en alle senioren zijn van harte uitgenodigd.

14.00 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek.

                         

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.19.00 uur        
19.00 uur        Eucharistieviering in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap.
 

 

Woensdag 5 september

 

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie OLV Moeder der H.Hoop,
Maria Hoop opgeluisterd door het gemengd zangkoor Corde et Animo 

en de fanfare St.Paulus Maria Hoop. 

 

 

Donderdag 6 september

                   

Eucharistieviering in de tent voor de senioren verschoven naar dinsdag ochtend.

 

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie  

                         O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Koningsbosch, opgeluisterd door het
                         Gemengd Kerkelijk Zangkoor en de jeugdharmonie Si. Caecilia Koningsbosch

 


Vrijdag 7 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur         H. Mis ter ere van onze Heilige Zuster Edith Stein,

Hoofdcelebrant Pastoor R. Kanke
m.m.v. De Gewestelijke Zangvereniging “De Eghtgalm”

 


Zaterdag 8 september

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap.

 


Zondag 9 september

 

11.00 uur        Afwijkend tijdstip t.o.v. voorgaande jaren.
Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de Parochie
Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen, Pey- Echt met medewerking van
het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor Pey
en de fanfare St Joseph Pey.

 

14.30 uur          Plechtige sluiting met Lof in de tent;

                          Met medewerking van het Dameskoor Pey.

                         

 15.30 uur      Speciale zanghulde in de tent door de Zangvereniging “Vriendenkoor
                          o.l.v. René Pisters

 

 

 

 

Programma  viering  Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
van zaterdag 2 t/m zondag 10 september 2017.

Zaterdag 2 september

De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen!!!!

19.00 uur         Eucharistieviering met medewerking van het dameskoor H.Landricus
en “Veldeke Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden in
het dialect      

                          

Zondag 3 september

De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen!

9.30 uur       Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de Broederschappen H. Ambrosius,

                         St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”.

                         De broederschappen vormen een erehaag en de carnavalsvereniging draagt het  

                        Mariabeeldje van de kapel naar de tent.

10.00 uur     Hoogmis in de tent.

Met medewerking van het herenkoor H. Landricus en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia. De harmonie zal 20 minuten vóór 10 uur musiceren in de tent en vervolgens de H Mis opluisteren. Ter afsluiting van de H Mis zal eveneens gemusiceerd worden.

14.30 uur         Plechtig lof;
                             Zang: Dameskoor H. Landricus.

 

Maandag 4 september

13.30 uur        H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier, Angela en              
                           m.m.v. Sergio en Ineke.

 

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur       H.Mis met hoofdcelebrant Kapelaan Amir uit Dieteren
De viering wordt geheel verzorgd   door  de  
Parochie H.Judocus, Sint Joost
m
et medewerking van het Dameskoor St. Joost en de  fanfare St. Judocus St.Joost

 

Dinsdag 5 september

09.00 uur          H. Mis in de tent voor de vrouwenverenigingen en de senioren
Zang
: Dameskoor H. Landricus; met bijdragen van de Peyer Vrouwenbeweging
en de Vrouwenvereniging Elisabeth St.Joost. Alle dames van de voormalige
vrouwenverenigingen in Echt en alle senioren zijn van harte uitgenodigd.
Voor vervoer kan worden gezorgd mits tijdig opgeven aan
de heer Piet van Wegberg tel 483018.
De reguliere H.Mis voor de senioren op donderdag komt hiermee te vervallen

 

14.00 uur         H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek.

                        

18.45 uur          Korte bidweg langs de zeven voetvallen.19.00 uur
19.00 uur         Eucharistieviering in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap.

 

Woensdag 6 september

18.45 uur          Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie OLV Moeder der H.Hoop,
Maria Hoop opgeluisterd door het gemengd zangkoor Corde et Animo  

 

 Donderdag 7 september

Eucharistieviering in de tent voor de senioren verschoven naar dinsdag ochtend.

 

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur       Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Koningsbosch, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor
en een ensemble van de harmonie St. Caecilia Koningsbosch.

                                                 

Vrijdag 8 september

18.45 uur         Korte bidweg langs de zeven voetvallen.

19.00 uur        H. Mis ter ere van onze Heilige Zuster Edith Stein,
Hoofdcelebrant Pastoor R.Kanke
m.m.v. De Gewestelijke Zangvereniging “De Eghtgalm”                                                  

                        

Zaterdag 9 september

19.00 uur         H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap.

                             

Zondag 10 september

11.00 uur         Afwijkend tijdstip t.o.v. voorgaande jaren.
Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de Parochie

                            Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Pey- Echt met medewerking van
het Kerkelijk Dames- en Herenzangkoor Pey en de fanfare St Joseph Pey.

14.30 uur         Plechtige sluiting met Lof in de tent;
Met medewerking van het Dameskoor Pey.

                        

15.30 uur         Speciale zanghulde in de tent door de Zangvereniging “Vriendenkoor             
                            o.l.v. René Pisters

 

Foto impressie van de viering in 2017
( S.v.p. op de foto klikken)

 

           

 

 

 

 

 

 


Programma  viering  Octaaf van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
van zaterdag 3 t/m zondag 11 september 2016.

Zaterdag 3 september

De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen!!!!
19.00 uur        Eucharistieviering met medewerking van het dameskoor H.Landricus
en “Veldeke Kring Echt” met liederen, voordrachten en lezingen van gebeden in
het dialect      


Zondag 4 september

De reguliere H.Missen in de Landricus parochie komen te vervallen!

  9.30 uur        Processie vanaf de kapel naar de tent m.m.v.de broederschappen
H.Ambrosius, 
St Jozef & Barbara en de Carnavalsvereniging “De Aester”.

 10.00 uur       Hoogmis in de tent.
Met medewerking van het herenkoor H. Landricus
en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia.
De harmonie zal 20 minuten vóór 10 uur musiceren in de tent en vervolgens de H Mis opluisteren. Ter afsluiting van de H Mis zal eveneens gemusiceerd worden.

14.30 uur        Plechtig lof;
Zang: Dameskoor H. Landricus.

 
Maandag 5 september

13.30 uur     H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen De Violier, Angela en   m.m.v. Sergio en Ineke.

18.45 uur        Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur        Eucharistieviering in de tent in het teken van de heiligverklaring van Moeder Teresa. Hoofdcelebrant Kapelaan Amir uit Dieteren zal tijdens de H.Mis preken over Maria en Moeder Teresa. De H. Mis wordt geheel verzorgd door de  Parochie H.Judocus, Sint Joost met medewerking van het Dameskoor St. Joost en de fanfare St. Judocus St.Joost

 

Dinsdag 6 september

09.00 uur        H. Mis in de tent.

Zang: Dameskoor H. Landricus;
met bijdragen van de Peyer Vrouwenbeweging
en de Vrouwenvereniging Elisabeth St.Joost. Alle dames van de voormalige
Vrouwenverenigingen in Echt zijn eveneens van harte uitgenodigd.

14.00 uur        H. Mis voor de jeugd van de Basisscholen Patricius en Op de Slek,                
met medewerking van de zanggroep onder leiding van Inge Jöerissen,

18.45 uur        Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur        Eucharistieviering in de tent, geheel verzorgd door de Molukse Gemeenschap.

 

Woensdag 7 september

18.45 uur        Korte bidweg langs de zeven voetvallen..

19.00 uur        H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Parochie OLV Moeder der H.Hoop,
Maria Hoop opgeluisterd door het gemengd zangkoor Corde et Animo
en de fanfare “St.Paulus” uit Maria Hoop .

 

Donderdag 8 september

14.00 uur     Eucharistieviering in de tent voor de senioren.
                         Zang: het Seniorenkoor.
Voor vervoer kan worden gezorgd mits tijdig opgeven aan
de heer Piet van Wegberg tel 483018.

 

18.45 uur        Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur        Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de parochie
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Koningsbosch, opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor en de jeugdharmonie St Caecilia Koningsbosch.

                                                 

Vrijdag 9 september

18.45 uur        Korte bidweg langs de zeven voetvallen.
19.00 uur       H. Mis ter ere van onze Heilige Zuster Edith Stein, Hoofdcelebrant Pater  Wishaupt
                          m.m.v. De Gewestelijke Zangvereniging “De Eghtgalm”                                                  

                        

Zaterdag 10 september

19.00 uur        H. Mis in de tent, geheel verzorgd door de Poolse Gemeenschap.

                           

Zondag 11 september

10.00 uur      Eucharistieviering in de tent geheel verzorgd door de Parochie Onze Lieve Vrouw    Onbevlekt Ontvangen, Pey- Echt
met medewerking van het Kerkelijk  Dames- en Herenzangkoor Pey en de fanfare St Joseph Pey.

14.30 uur         Plechtige sluiting met Lof in de tent;
Met medewerking van het Dameskoor Pey.


16.00 uur 
        Speciale zanghulde in de tent door de Zangvereniging“Vriendenkoor
Officiële presentatie van de CD “Maria van Peys” naar een bewerking van de dirigent René Pisters