Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Nieuws

Viering van de Octaaf in 2022
12 april 2022

De viering van de  Octaaf vond plaats van 3 t/m 11 september 2022 in de tent bij de kapel van Schilberg. Ondanks het niet aanwezig zijn van Het Vriendenkoor en  de Poolse Gemeenschap waren 1400 bezoekers aanwezig. Niet verkeerd na deze jarenlange coronatijd. Zie het programma onder het kopje "Viering Octaaf"...
Lees verder...

Koninklijke Onderscheiding voor Mw. Truus Pustjens- Heijman
29 april 2021

Ons prominent bestuurslid/ penningmeester Mw. Truus Pustjens- Heijman  ontving op 26 april 2021 uit handen van burgemeester Jos Hesssels de Koninklijke Onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau”. Een meer dan verdiende onderscheiding voor al datgene dat ze jarenlang belangeloos doet als mantelzorger en penningmeester voor diverse stichtingen. Truus  een oprecht gemeend CHAPEAU!  ...
Lees verder...

Fotoboek Kapel van Schilberg
21 februari 2021

Fotoboek Kapel van Schilberg. Riëlle Konings van Montfort  heeft in opdracht van de Stichting O. L. Vrouw van Schilberg een prachtig fotoboek ontworpen dat vanaf heden te koop is. Het is een unieke fotoreportage met beschrijving van de aloude kapel (uit 1691), waar jaarlijks vele, vele bezoekers bidden tot Maria voor steun, genezing of een gunst.Het beeldje van “Slevruike” kent dan ook een ongekende belangstelling getuige de talloze dankbetuigingen en het aantal ontstoken kaarsen.U bewon...
Lees verder...

Octaaf van Schilberg van 5 t/m 13 september 2020
26 mei 2020

Beste mensen, Wij hebben helaas moeten besluiten om het octaaf van Schilberg in 2020 te annuleren vanwege COVID 19. Wij hopen u graag volgend jaar terug te zien Het octaaf zal dan van 4 t/m 12 september plaatsvinden. Bestuur octaaf kapel Schilberg...
Lees verder...

Viering Octaaf van Schilberg van 5 t/m 13 september 2020
22 maart 2020

De geplande viering  van de Octaaf is dit jaar van 5 t/m 13 september. Er wordt hard gewerkt aan een ambitieus programma. Zo heeft de Bisschop Mgr. Harrie Smeets toegezegd de Pontificale Eucharistieviering van 5 september te celebreren! Het programma wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Echter de ontwikkelingen van het corona virus noodzaken ons enig voorbehoud te maken m.b.t. het doorgaan van de vieringen. Wij houden u op de hoogte....
Lees verder...

Viering Octaaf van Schilberg in 2019
13 januari 2019

De viering van de Octaaf van Schilberg in 2019 is van 7 t/m 15 september. Het programma wordt dit jaar georganiseerd door ons bestuurslid Mattie Schlangen, tel 0612231691, email:  schlangenmattie@gmail.com Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk...
Lees verder...

Octaaf van Schilberg 2018
11 september 2018

Een uitstekend geslaagde Octaaf met meer dan 2000 ( 2079 ) deelnemers aan de vieringen!!! Onderstaand een overzicht van de belangstelling van de H.Mis in de tent. En het overhandigen van het bekende Mariabeeldje aan burgemeester Jos Hessels en echtgenote door Frans Stassen.       ...
Lees verder...

Restauratie kruis van de Kapel van Schilberg
31 maart 2017

Het kruis aan de achterzijde van de kapel van Schilberg zag er verweerd en donkerbruin uit, waardoor het corpus van Christus nauwelijks opviel. Op initiatief van de heer Frans Stassen heeft het een grondige opknapbeurt gekregen. Hij heeft uitvoerig overleg gepleegd met de heer Frans Augustin, het project aan hem toegekend en opgevolgd. Na maandenlang minutieus precisiewerk van de heer Frans Augustin hangt het nu perfect opgeknapt en keurig gepolychromeerd weer terug op de oude plek. Zonder...
Lees verder...

Speciaal optreden van het Vriendenkoor op zondag 11 september 2016 met presentatie van de CD van het lied “Maria van Peys”
11 september 2016

In het kader van de viering van de Octaaf van O.L.Vrouw van Schilberg heeft het Vriendenkoor op zondag 11 september 2016. om 16.00  uur een speciale zanghulde gebracht in de tent bij de kapel van Schilberg.   De zanghulde bestond dat jaar uit een uitgebreid repertoire van klassieke en moderne liederen en werd afgesloten met het wel zeer speciaal meerstemmig gezongen lied “Maria van Peys”, het alom bekende lied, waarmee nagenoeg elke viering wordt afgesloten.   Op initi...
Lees verder...

Restauratie kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg
14 januari 1991

  Restauratie kapel van Onze Lieve Vrouw van Schilberg  In 1991 werd het 300- jarig bestaan gevierd van de in 1691 gebouwde devotiekapel van O.L. Vrouw van Schilberg in Echt-  Susteren. Eind 1991 werd een restauratie – commissie gevormd onder voorzitterschap van de heer Frans Stassen. De heer Stassen is sinds 1989 actief bestuurslid van onze Stichting Onder zijn supervisie werden er in 1992 gedurende acht maanden grondige restauratiewerkzaamheden verricht in nauw overleg me...
Lees verder...