Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Evaluatie Vieringen

Evaluatie viering van de Octaaf van Schilberg vanaf 2001 tot 2019
I.v.m. het coronavirus vonden er in 2020 en 2021 geen vieringen plaats 

De vieringen vinden plaats in een tent geplaatst op een perceel aangrenzend aan de kapel.

Gestart met uitgebreide opzet n.a.v.40- jarig Priesterjubileum van Deken A. Raijmaekers.
Naast het bestaande technische team (tentbouwers onder aanvoering van Dré Schlangen) werd onder leiding van Ton van Vugt een werkgroep geformeerd bestaande uit:
Harry Vrehen, Piet v.d.Laar en  Jo v. Ool .

In 2002 gaat Ton van Vugt gaat alleen verder met de organisatie en programmering van de viering van de Octaaf. Het technische team blijft intact met wisselende bezetting onder leiding van Dré Schlangen en Thei Smeets.
Frans Stassen is onze bouwkundige expert! en Thei en Joke Smeets verzorgen de kapel en omgeving op een voortreffelijke wijze.

De opzet was en is nog steeds zoveel mogelijk bevolkingsgroepen uit Echt en omgeving hierbij te betrekken. Dit betekent naast de inwoners van Echt en Pey ook de Pepijnkliniek, de Molukse en Poolse gemeenschap. Plan stuit aanvankelijk op enige weerstand. (De Octaaf is énkel voor Echt en Pey is het uitgangspunt!) Het ongenoegen heeft inmiddels plaatsgemaakt voor enthousiasme getuige ook het groot aantal deelnemers aan de vieringen.
Het gratis serveren van koffie/ thee of frisdrank na verreweg de meeste vieringen betekent een extra inspanning voor Joke Smeets en Toos Janssen, wordt echter ten zeerste op prijs gesteld. Toos heeft hiervoor een team van dames geformeerd voor wie niets teveel is.
Met ingang van 2010 heeft Truus Pustjens- Heyman de taken van Toos overgenomen.

De dames, die telkens weer zorgen voor een heerlijk kopje koffie:  Smeets, Cuypers, Pustjens, Smeets, Kierkels en Sevriens

 

Alle lof ook voor het team tentenbouwers, dat elk jaar op vakbekwame wijze de tent opzet.

In de loop der jaren is het programma steeds meer verfijnd en uitgebreid, hetgeen duidelijk te zien is aan het groeiend aantal vieringen en deelnemers.

Een zeer belangrijke impuls aan het groeiend aantal deelnemers was eveneens het “beklinkeren” van het vloeroppervlak van de tent, zo ook het keurig bijhouden en verzorgen van de kapel in- en uitwendig, de voetvallen, de groenvoorziening en het hekwerk rondom het eigen terrein, de grote opslagruimte, zo ook de vlaggen(vaandels) en in een later stadium de beklede stoelen in de tent.

Met ingang van 2003 werd toenadering gezocht tot de kernen, hetgeen betekende dat er speciale avonden kwamen voor Sint Joost, Maria Hoop en Koningsbosch.

In 2004 werd de Pontificale Eucharistieviering gecelebreerd door Mgr. Frans Wiertz.

Een groot aantal Echtenaren had een prijs gewonnen in de Postcodeloterij en wel een concert van André Rieu op zondag 5 september 2010, de eerste zondag van de Octaaf .
Dit had een drastische wijziging in het programma tot gevolg.

De Octaaf had in 2014 in belangrijke mate “gezonde “concurrentie van de Heiligdomsvaart in Susteren. Dit scheelde in totaal ongeveer 200 bezoekers.  Zo kon i.v.m. optreden aldaar de broederschappen niet aanwezig zijn tijdens de oorspronkelijk geplande processie. Deze processie is o.a daardoor niet doorgegaan. Wel heeft de harmonie zowel voor als na de
Plechtige Eucharistieviering op zondag 7 september sfeervolle muziek ten gehore gebracht

In 2016 met stip op kop was het optreden van het Vriendenkoor met de presentatie van de CD Maria van Peys, Schilberg. Hulde aan de initiatiefnemer Frans Stassen, zo ook de grote verkoop van de CD’s en de Mariabeeldjes!

Dit is eveneens van toepassing op Truus Pustjens, die de moeilijke taak van de helaas zieke Joke, heeft overgenomen. Zij krijgt daarbij assistentie van ons bestuurslid Margriet Kanters en bereidwillige dames.

Na het overlijden van Joke Smeets in 2016, zorgt Thei met hulp van Mw. Clerx- Gerards voor de verzorging van de kapel. Chapeau!

De vieringen hebben in de loop der tijd toch wel wijzigingen ondergaan. of een ander karakter gekregen. Zo is bij gebrek aan belangstelling de lichtprocessie vanuit Pey en ook de processie vanuit Echt van het programma geschrapt. De H. Missen in de ochtenduren zijn grotendeels vervallen, de succesvolle deelname van de bewoners van “de Pepijnklinieken “ is vervallen als gevolg van een interne reorganisatie, zo ook de seniorenmis en
de H. Mis voor de vrouwenverenigingen op resp. donderdag en dinsdag zijn als gevolg van het opheffen van de vrouwenverenigingen teruggebracht tot één H. Mis op dinsdagochtend.
Maar er zijn ook positieve punten te vermelden: De speciale H.Mis ter ere van Edith Stein, de deelname van “Veldeke”Kring Echt aan de dialectmis,
de ( kleine) processie op de eerste zondag van de Octaaf en het feit dat kapelaan Amir uit Dieteren (!!)  op de maandag in de Octaaf de H. Mis van St Joost celebreert!

Vermeldenswaard is eveneens dat vrijwel na elke viering niet alleen heerlijke koffie wordt geserveerd echter ook replica’s van het Mariabeeldje en CD’s van het lied “Maria van Peys” achter in de tent worden aangeboden tegen een zeer redelijke prijs.

Kortom: De viering is ieder jaar een groot succes; het bezoekersaantal ligt momenteel tussen de 2200 en 2500 en dit is gelukkig vrij constant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentenbouwers 2014: v.Wesel, Kneepkens, Schlangen, Evers,
Tholen, Omloo, Kurvers, Smeets, Schröder, Smeets