Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Beeldje

Het Mariabeeldje

Aan het miraculeuze Mariabeelden in Nederland heeft Moeder Maria van Peys, Troost en Hulpe, oftewel Onze Lieve Vrouw van Schilberg de meest onduidelijke

geschiedenis. Het Mariabeeld met het Kind Jezus is een typisch Mechels beeldje uit het allereerste begin van de 16e eeuw. Tussen 1876-1880 is het beeldje gepolychromeerd.
Op haar rechterarm draagt Maria het Kind Jezus en op haar linkerarm een opengeslagen boek waarnaar het kindje wijst, met de begintekst van het Weesgegroet Maria. Verondersteld wordt dat de devotie tot Onze Lieve Vrouwe van Schilberg wel al wat ouder is, maar het lange vrij kleinschalig is geweest. Pas in het laatste kwart van de 19e eeuw en het eerste van de 20e eeuw kwam zij tot volle bloei.