Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Voetvallen

Korte geschiedenis van de zeven voetvallen

We weten niet precies wanneer de zeven voetvallenkapelletjes zijn ontstaan. Ook niet wie de oprichter is. De voetvallen moeten in Echt gestaan hebben vóór 1670. Ze zijn dus niet gebouwd door de heer F. Chatelain, die later leefde en bewoner was van het “kasteel” de Holtstraete te Pey (dat gelegen heeft nabij het Chatelaine plein.Dit verhaal berust op een schone legende. Historisch is er wél een verhaal van een van de dochters van de heer Chatelain, Jacoba geheten. Jacoba schreef een brief aan de bisschop van Roermond waarin ze vroeg om de voetval- kapelletjes te mogen restaureren. Ook vroeg ze als bisschoppelijke gunst een aflaat voor hen, die deelnamen aan de verering van de Zeven Smarten van Maria en die dit hadden getoond door de 7 voetvallen langs de Houtstraat en de Bosstraat te bezoeken en erbij te bidden. De bisschop keurde haar plannen goed en verleende een aflaat van 40 dagen aan hen die volbrachten wat hierboven genoemd werd. Hij voegde eraan toe dat men ook zou bidden voor de belangen van de hele kerk. Deze brief, die bewaard is gebleven, was getekend: mei 1733. Een ander historisch document is de bewaard gebleven kadasterkaart uit 1716 waar de 7 voetvallen op vermeld staan. Ten gevolge van de wegverbreding en moderne verkeerseisen zijn ze afgebroken in 1963, 1965 en 1968. Op de plaatsen waar ze gestaan hebben, werd een kruis van witte tegels op het trottoir aangebracht. In het jaar 1981 zijn ze- dankzij de medewerking van zeer velen- herbouwd rond de kapel van Schilberg in een rustiek park.