Kapel Onze Lieve Vrouw van Schilberg

Gebed en lied

Gebed tot O.L. Vrouw van Schilberg

O Moeder Maria – Onze Lieve Vrouw van Schilberg – in de loop der eeuwen hebben ontelbaar velen een bidtocht naar deze kapel en langs de zeven voetvallen ondernomen om hun intenties aan U voor te leggen. Op uw voorspraak hebben zij hier grote gunsten ontvangen: de bedroefden troost, de noodlijdenden hulp, de zieken genezing, of zo maar méér geloof, vertrouwen, liefde, vergiffenis of berusting. Onze Lieve Vrouw van Schilberg, thans kom ik met groot vertrouwen tot U. De weldaden die, hier op uw voorspraak zijn verkregen, vervullen mij met de vaste hoop dat U mijn verzoek niet zult afwijzen. Maar allereerst wil ik bidden voor de Kerk van uw Zoon, voor de Paus en zijn helpers en voor heel het gelovige volk, dat de Heilige Geest ons allen mag vernieuwen en bezielen. Ook wil ik bidden voor de afgedwaalden, de ongelovigen en voor hen die Gods Kerk vervolgen, dat zij Gods barmhartigheid mogen ervaren. Onze Lieve Vrouw van Peys, van Troost en van Hulpe, help mij en laat mij niet tevergeefs een beroep op U doen. Wilt u zo goed zijn om ook mijn voorspreekster te zijn bij uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, waarvan 7 lijdensvoorstellingen in de zeven voetvallen staan afgebeeld. Vol vertrouwen wil ik vandaag speciaal bidden voor:

…………………………………………………………

O.L. Vrouw van Schilberg, verhoor mijn gebed. Moeder ik wil geheel de uwe zijn. Bewaar en bescherm mij tegen alle gevaren naar ziel en lichaam en geleid mij eens tot uw Zoon, die als God leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Lied

Gezongen door het Vriendenkoor van Echt.

Klik hier om meer te lezen over dit lied.